Ten geleide

Conceptie, zwangerschap en geboorte zijn gebeurtenissen waaraan niemand tot dusverre is kunnen ontkomen. Alleen Jezus Christus blijkt een uitzondering op die regel te zijn. Vanuit de Prenatale psychologie wordt de de laatste tijd steeds meer gepubliceerd over onderzoeken die het belang bevestigen van de psychologische gezondheid van het ongeboren kind en de psychische gevolgen die de geboorte zelf kan hebben Toch blijkt steeds weer dat deze gegevens nauwelijks in de medische wereld zijn doorgedrongen. Eventuele gevolgen worden echter niet alleen door artsen ontkend, maar ook bij het grote publiek en zelfs bij de meeste moeders Deze ontkenning kan diepe schadelijke sporen trekken in de toekomstige mogelijkheden van een pasgeborene om te leven in relatie met zichzelf en met de buitenwereld. Met deze site probeer ik de psychologische achtergronden van de periode rondom de geboorte wat meer onder de aandacht te brengen