Prenatale psychologie

De Prenatale psychologie die zich bezighoudt met het leven voor de geboorte, bestaat al meer dan vijf en twintig jaar. In die periode zijn er veelvuldig medische en psychologische maar ook wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar het leven voor de geboorte, de ontwikkeling van het ongeboren kind en het geboortetrauma. Deze onderzoeken hebben aangetoond dat de periode in de moederschoot, de geboorte en de periode direct na de geboorte niet alleen grote invloed hebben op de psychische en fysieke gezondheid van het kind, maar ook op de kwaliteit van de relatie tussen moeder en kind. Deze relatie staat model voor de relatie die het kind later zal hebben met zichzelf, met zijn lichaam en met anderen. Zijn zelfbeeld en houding ten aanzien van de levensproblematiek en het leven in het algemeen zal gebaseerd zijn op de blauwdruk van de relatie moeder-kind. Dit wordt eveneens bevestigd door ervaringen beleefd in een veranderde bewustzijnstoestand teweeggebracht door bewustzijn verruimende middelen, hypnose, intensieve ademtherapieen en andere therapeutische benaderingen