Nawoord

Voor ieder mens is de geboorte een zeer ingrijpende psychische en lichamelijke schok, die we onbewust nooit zullen vergeten. Toch denken nog veel mensen dat ze een figurant waren in de film van hun geboorte .Maar helaas, onze geboorte was een ervaring die een onuitwisbaar stempel op onze persoonlijkheid heeft gedrukt. Van het verloop van de zwangerschap en de manier van geboren worden hangt in grote mate af wat voor mens wij zullen worden en hoe we tegen onze omgeving zullen aankijken. Hoe oud we ook worden, een deel van ons eigen ik zal de wereld altijd blijven zien door de ogen van een pasgeboren kind . Het bepaald in grote mate hoe we in de wereld staan. Dit is echter gebaseerd op de overlevingsstrategie van een pasgeboren kind. Vanuit die strategie konden we tijdens onze geboorte overleven. Maar als volwassene kan het ons behoorlijk beperken. Met rebirthingtherapie kunnen we psychosomatische spanningen die ontstaan zijn tijdens onze geboorte verwerken en loslaten. Hierna kunnen we onze kijk op de wereld herinterpreteren. Zodat we de wijze waarop we bepaalde zaken beoordelen kunnen herzien.