Indeling geboortefasen

Volgens de Amerikaanse psychiater Stanislav Grof, een autoriteit op het gebied van onderzoek op het gebied van zwangerschap en geboorte is deze periode in vier fases onder te verdelen. Hij geeft voornamelijk aan hoe deze fases psychologisch tot uiting komen.
1 De eenheid fase met de moeder. Het leven in de moederschoot
2 De antagonistische fase. Moeder en kind als tegenstanders
3 De synenergetische fase. Het samenwerkingsverband tussen moeder en kind
4 De scheiding fase. De eenheid met de moeder wordt verbroken
Op deze site zal ik deze indeling ook zoveel mogelijk aan zien te houden ten opzichte van oorzaak en gevolg maar ook van preventie