Het ongeboren kind & Strategie

Hoe meer de fysieke voltooiing van het ongeboren kind naderbij komt, des te minder zal het vanuit de eenheid met zijn moeder reageren. Dit komt omdat het stapje voor stapje zich wat minder afhankelijk van de moeder gaat opstellen. Het gaat wat minder mee in de schommelingen en veranderingen van zijn moeder.Het is een poging om zijn innerlijk evenwicht te handhaven. Op deze wijze bereidt het ongeboren kind zich voor op het leven buiten de moederschoot en tevens op de geboorte zelf. Het leert zich aanpassen al gebeurt dit misschien nog niet op een voor hem nadrukkelijke en kenmerkende wijze. Toch heeft het ongeboren kind wel degelijk bepaalde strategieen ontwikkeld ten aanzien van angsten en frustraties. Zonder deze strategieen zal het kind na zijn geboorte de grootst mogelijke aanpassingsproblemen krijgen. Zo kun je zien dat alle angsten en frustraties van het ongeboren kind, binnen bepaalde grenzen van intensiteit niet altijd schadelijk hoeven te zijn. Sterker nog, ze zijn absoluut noodzakelijk om een persoonlijkheidje te worden.