Het ongeboren kind & Bewustzijn

Het eerste bewustzijnsniveau van een ongeboren kind komt reeds in de eerste maand na de conceptie tot ontwikkeling. Dit geldt ook voor het centraal zenuwstelsel. Vanaf dat moment kan iedere overbelasting van de moeder op het groeiende kind worden overgedragen. Schokkende ervaringen worden direct in het nog zo pril ontwikkelde zenuwstelsel opgeslagen. Maar ze hebben pas effect op het bewustzijn van het kind als het volwassen is geworden Diep verdriet van de aanstaande moeder die het ongeboren kind in de moederschoot heeft ervaren heeft een uitwerking op het viscerale bewustzijn. Dit is het enige deel van de hersenen wat op dat moment volledig ontwikkeld is. Dit verdriet kan door latere gebeurtenissen weer geactiveerd worden en zeer heftige psychische of lichamelijke reacties geven. Vaak weet men dan niet wat men overkomt, omdat er geen concrete oorzaak is voor aan te wijzen