Complicaties in fase 3

Er kunnen zich allerlei problemen voordoen in deze fase door bijvoorbeeld zuurstofgebrek. In geval van druk op de navelstreng, stuitligging, een droge-of- langdurige geboorte kan dat vergaande gevolgen hebben voor iemands latere leven. Verstoring van de 3e fase kan fysiek een aantal kwalen teweeg brengen zoals: ademhalingsproblemen, migraine, depressie, claustrophobie, asthma. Kenmerkend voor het psychisch niveau is dat men moeite heeft om dingen af te maken door een dwangmatig gevoel van onzekerheid, falen, aarzelen en 'het niet meer weten'.Het kan ook tot uiting komen in een situatie van bijvoorbeeld heel erg je best doen om uit een probleem of een conflict te komen en plotseling overweldigd worden door het gevoel alles te verliezen, als een nederlaag van je ego. Als tijdens deze moeilijke doorgangsfase de strijd te snel wordt opgegeven kun je in je latere leven blijven dromen over mooie vergezichten, maar steeds weer vluchten uit de realiteit van het dagelijkse leven.