Complicaties in fase 1

Alle biochemische processen die zich in het lichaam van de moeder voltrekken raken vanzelfsprekend ook het kind. Extreme spanningen veroorzaken een voortdurende stroom van stresshormonen. Dus wanneer de moeder gedurende een langere periode gespannen is, staat het kind aan een ware aanval daarvan bloot Deze stresshormonen laten onuitwisbare sporen na in het organisme van het kind. Ook alle crisissituaties van de moeder, zoals angsten en depressies worden onmiddelijk in het nauwelijks ontwikkelde zenuwstelsel van het kind opgeslagen. Evenzeer als overmatigig gebruik van alcohol, drugs en nicotine laten onuitwisbare sporen na in het organisme van het kind. Zo kan ook een dreigende miskraam, een poging tot abortus of andere vormen van geweld een grote rol spelen bij de latere stabileit van het kind. Deze trauma's kunnen door latere gebeurtenissen geactiveerd worden en zo heftige terugwerking vertonen dat een burnout het gevolg kan zijn, zonder dat men enig idee heeft wat de werkelijke oorzaak is.