Bevalling & Rebirthing

Een bevalling verloopt over het algemeen beter wanneer de vrouw in staat is de controle over haar adem los te laten. Belangrijk is ook dat ze haar eigen geboortetrauma verwerkt heeft. Van sommige vrouwen is bekend dat ze min of meer bewust hun eigen geboorte meemaakten tijdens de bevalling van hun eerste kind. Sommige vrouwen die bij mij rebirthing-sessies hebben gedaan voor hun zwangerschap, vertelden mij dat ze heel veel voordeel hebben gehad aan de sessies tijdens de bevalling. Ze hebben zich vol vertrouwen aan het geboorte-proces kunnen overgeven en vonden het een prachtige ervaring. Ook hun kinderen hebben geprofiteerd van de rebirthingervaringen van de moeders . Want een gemakkelijke, spontane bevalling werkt evenzeer door bij het kind als een gecompliceerde moeilijke bevalling. Ervaringen van een liefdevol welkom en er mogen zijn komen net zo indringend binnen als ervaringen van afwijzing en afkeuring. Tenslotte kunnen ook de vaders profijt hebben van Rebirthing-Ademwerk. Niet alleen door hun geboortetrauma te verwerken maar ook door het vrouwelijke in zichzelf te ontdekken. Hierdoor kunnen ze zich meer inleven tijdens het geboorteproces van moeder en kind. Rebirthing Ademwerk kan een buitengewone rol spelen in het onderzoek naar een beter evenwicht tussen vrouwelijke en mannelijke energieen die per slot van rekening een kind verwekken en op de wereld zetten.