Ten geleide

Conceptie, zwangerschap en geboorte zijn gebeurtenissen waaraan niemand tot dusverre is kunnen ontkomen. Alleen Jezus Christus blijkt een uitzondering op die regel te zijn. Vanuit de Prenatale psychologie wordt de de laatste tijd steeds meer gepubliceerd over onderzoeken die het belang bevestigen van de psychologische gezondheid van het ongeboren kind en de psychische gevolgen die de geboorte zelf kan hebben Toch blijkt steeds weer dat deze gegevens nauwelijks in de medische wereld zijn doorgedrongen. Eventuele gevolgen worden echter niet alleen door artsen ontkend, maar ook bij het grote publiek en zelfs bij de meeste moeders Deze ontkenning kan diepe schadelijke sporen trekken in de toekomstige mogelijkheden van een pasgeborene om te leven in relatie met zichzelf en met de buitenwereld. Met deze site probeer ik de psychologische achtergronden van de periode rondom de geboorte wat meer onder de aandacht te brengen

Prenatale psychologie

De Prenatale psychologie die zich bezighoudt met het leven voor de geboorte, bestaat al meer dan vijf en twintig jaar. In die periode zijn er veelvuldig medische en psychologische maar ook wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar het leven voor de geboorte, de ontwikkeling van het ongeboren kind en het geboortetrauma. Deze onderzoeken hebben aangetoond dat de periode in de moederschoot, de geboorte en de periode direct na de geboorte niet alleen grote invloed hebben op de psychische en fysieke gezondheid van het kind, maar ook op de kwaliteit van de relatie tussen moeder en kind. Deze relatie staat model voor de relatie die het kind later zal hebben met zichzelf, met zijn lichaam en met anderen. Zijn zelfbeeld en houding ten aanzien van de levensproblematiek en het leven in het algemeen zal gebaseerd zijn op de blauwdruk van de relatie moeder-kind. Dit wordt eveneens bevestigd door ervaringen beleefd in een veranderde bewustzijnstoestand teweeggebracht door bewustzijn verruimende middelen, hypnose, intensieve ademtherapieen en andere therapeutische benaderingen

De conceptie

De geboorte van een nieuw leven neemt een aanvang bij de conceptie. De conceptie is de samensmelting van de kern van de eicel en zaadcel. In de eicel zit het erfelijk materiaal van de moeder en in de zaadcel het erfelijk materiaal van de vader. Alle erfelijke eigenschappen staan op dat allereerste moment vast. Maar niet alleen de erfelijke aanleg speelt een rol bij de ontwikkeling van een nieuw mens. Ook de omstandigheden tijdens de conceptie kunnen van essentieel belang zijn voor iemands latere leven. Misschien kun je je voorstellen dat het verschil maakt wanneer er een liefdevol samenzijn is, of dat er een verkrachting plaatsvindt tijdens een conceptie. Ik kan me zelfs voorstellen dat het verschil maakt of dat een kind verwekt word uit tederheid en liefde of puur uit wellust. Of dat de ouders intens naar een kind verlangen of dat het een ’ongelukje’ is. Wat kunstmatige bevruchting buiten de baarmoeder om, of het klonen van mensen, voor gevolgen kan hebben voor een toekomstig mens is nog weinig over bekend. Maar iedereen kan zich wel indenken dat dit geen gunstige invloed zal hebben op een mens in wording. Want alle indrukken opgedaan tijdens de conceptie worden opgeslagen in het onderbewuste .

De kwetsbaarheid van de foetus

Volwassenen en in mindere mate kleine kinderen krijgen voldoende tijd om overlevings-strategieen te ontwikkelen. Dit is nodig om de gevolgen van een schokkende en indringende gebeurtenis te onderdrukken en hierdoor niet te voelen.. Een ongeboren kind heeft die mogelijkheid nog niet. Wanneer het door een nare ervaring getroffen wordt, heeft het geen enkele bescherming, hierdoor krijgt het de volle laag.. Daarom raken de emoties van zijn moeder hem zo diep en kunnen flash backs hiervan het leven van een kind diepgaand beinvloeden. Is de toon eenmaal gezet dan veranderd de aard van het beestje zelden meer. Wanneer op de harde schijf van het kind eenmaal optimisme is opgeslagen, dan zal er later heel wat negativiteit voor nodig zijn om deze positieve innerlijke houding weer ongedaan te maken. Daarom is het zo belangrijk om het ongeboren kind zoveel mogelijk traumatische ervaringen te besparen.De meeste a.s moeders weten dat wanneer ze goed voor zichzelf zorgen dit ook hun ongeboren kind ten goede komt.

Het ongeboren kind & Bewustzijn

Het eerste bewustzijnsniveau van een ongeboren kind komt reeds in de eerste maand na de conceptie tot ontwikkeling. Dit geldt ook voor het centraal zenuwstelsel. Vanaf dat moment kan iedere overbelasting van de moeder op het groeiende kind worden overgedragen. Schokkende ervaringen worden direct in het nog zo pril ontwikkelde zenuwstelsel opgeslagen. Maar ze hebben pas effect op het bewustzijn van het kind als het volwassen is geworden Diep verdriet van de aanstaande moeder die het ongeboren kind in de moederschoot heeft ervaren heeft een uitwerking op het viscerale bewustzijn. Dit is het enige deel van de hersenen wat op dat moment volledig ontwikkeld is. Dit verdriet kan door latere gebeurtenissen weer geactiveerd worden en zeer heftige psychische of lichamelijke reacties geven. Vaak weet men dan niet wat men overkomt, omdat er geen concrete oorzaak is voor aan te wijzen

Het ongeboren kind & Psyche

Omstreeks de zesde of zevende maand van de zwangerschap zijn het zenuwstelsel en de hersenen van het ongeboren kind in die mate ontwikkeld, dat het niet alleen de fysieke toestand van de moeder waarneemt, maar ook haar psychische gemoedstoestand mee-beleefd. Dit proces is voor de meeste mensen zo abstract dat ze het zich nauwelijks voor kunnen stellen. Maar toch is het ongeboren kind dan inmiddels in staat ook betrekkelijke subtiele nuances in de houding en gevoelens van de moeder op te merken. Maar wat nog opmerkelijker is het heeft ook de mogelijkheid om daar direct op te reageren. Zo kunnen alle situaties van geestelijk onevenwicht van de moeder op het kind worden overgedragen, zoals angsten en depressies. Onlangs is er in Amerika een baby'tje geboren met drie maagzweren. Navraag bij de moeder bevestigde dat ze tijdens haar zwangerschap ernstige psychische problemen had gehad.

Het ongeboren kind & Strategie

Hoe meer de fysieke voltooiing van het ongeboren kind naderbij komt, des te minder zal het vanuit de eenheid met zijn moeder reageren. Dit komt omdat het stapje voor stapje zich wat minder afhankelijk van de moeder gaat opstellen. Het gaat wat minder mee in de schommelingen en veranderingen van zijn moeder.Het is een poging om zijn innerlijk evenwicht te handhaven. Op deze wijze bereidt het ongeboren kind zich voor op het leven buiten de moederschoot en tevens op de geboorte zelf. Het leert zich aanpassen al gebeurt dit misschien nog niet op een voor hem nadrukkelijke en kenmerkende wijze. Toch heeft het ongeboren kind wel degelijk bepaalde strategieen ontwikkeld ten aanzien van angsten en frustraties. Zonder deze strategieen zal het kind na zijn geboorte de grootst mogelijke aanpassingsproblemen krijgen. Zo kun je zien dat alle angsten en frustraties van het ongeboren kind, binnen bepaalde grenzen van intensiteit niet altijd schadelijk hoeven te zijn. Sterker nog, ze zijn absoluut noodzakelijk om een persoonlijkheidje te worden.

Indeling geboortefasen

Volgens de Amerikaanse psychiater Stanislav Grof, een autoriteit op het gebied van onderzoek op het gebied van zwangerschap en geboorte is deze periode in vier fases onder te verdelen. Hij geeft voornamelijk aan hoe deze fases psychologisch tot uiting komen.
1 De eenheid fase met de moeder. Het leven in de moederschoot
2 De antagonistische fase. Moeder en kind als tegenstanders
3 De synenergetische fase. Het samenwerkingsverband tussen moeder en kind
4 De scheiding fase. De eenheid met de moeder wordt verbroken
Op deze site zal ik deze indeling ook zoveel mogelijk aan zien te houden ten opzichte van oorzaak en gevolg maar ook van preventie

De eenheid fase 1 (het leven in de moederschoot)

De moederschoot is de eerste leefomgeving van een mens. De wijze waarop een ongeboren kind deze omgeving ervaart is bepalend voor de verwachtingen die ket kind later ten opzichte van zijn omgeving zal koesteren.Wanneer de moeder zonder angst in een warme liefdevolle omgeving vertoeft, zal dit ongetwijfeld ook een positief effect hebben op het ongeboren kind . Het geeft het kind de zekerheid dat het zich op deze aarde geborgen kan voelen. Hierdoor ontstaat een essentieel oervertrouwen in zichzelf en in het leven. Maar wanneer de moeder zich echter in een vijandige omgeving bevindt, of emotioneel kwetsbaar is vanwege haar eigen traumatische jeugd, dan zal het ongeboren kind het voor ieder mens zo cruciale oervertrouwen in zichzelf en de omgeving missen. Het zelfbeeld van de mens wordt dus al in de moederschoot gevormd. Een kind komt niet ter wereld als een onbeschreven blad. Omdat wat zich voor de geboorte tussen moeder en kind afspeelt even diepe sporen nalaat als wat een kind na zijn geboorte ervaart. De wijze waarop het ongeboren kind de periode van de zwangerschap beleefd is vaak beslissend hoe het later in het leven zal staan.

Complicaties in fase 1

Alle biochemische processen die zich in het lichaam van de moeder voltrekken raken vanzelfsprekend ook het kind. Extreme spanningen veroorzaken een voortdurende stroom van stresshormonen. Dus wanneer de moeder gedurende een langere periode gespannen is, staat het kind aan een ware aanval daarvan bloot Deze stresshormonen laten onuitwisbare sporen na in het organisme van het kind. Ook alle crisissituaties van de moeder, zoals angsten en depressies worden onmiddelijk in het nauwelijks ontwikkelde zenuwstelsel van het kind opgeslagen. Evenzeer als overmatigig gebruik van alcohol, drugs en nicotine laten onuitwisbare sporen na in het organisme van het kind. Zo kan ook een dreigende miskraam, een poging tot abortus of andere vormen van geweld een grote rol spelen bij de latere stabileit van het kind. Deze trauma's kunnen door latere gebeurtenissen geactiveerd worden en zo heftige terugwerking vertonen dat een burnout het gevolg kan zijn, zonder dat men enig idee heeft wat de werkelijke oorzaak is.

Voorzorg bij fase 1

Bouw een band op met het ongeboren kind. Breng regelmatig een bezoek aan een haptonoom Ook echografie kan daaraan bijdragen, hoewel het voor het kind mogelijk ook nadelig kan zijn. Probeer zo min mogelijk de harmonie met het ongeboren kind te verstoren. Dit kan al gebeuren wanneer de a.s moeder verkeerd, te veel of onvoldoende eet. Maar ook nicotine,alcohol of andere drugs kunnen het ongeboren kind schaden. Vermijd ergenissen, opwinding, spanningen en iedere vorm van onbehagen, omdat het kind er anders onder lijdt. Een huilende moeder brengt een huilebalk ter wereld. Dit lijkt op prietpraat , maar er is ondertussen voldoende bewijs geleverd dat storende invloeden en schokkende gebeurtenissen in de laatste vier maanden van de zwangerschap het ongeboren kind zich in een ongewenste richting gaat ontwikkelen. Angst en opwinding van de a.s moeder worden via het bloed op het kind overgedragen en kunnen later in het leven leiden tot abnormaal gedrag en psychosomatische aandoeningen. Het zou daarom verstandig zijn als aanstaande moeders hun uiterste best zouden doen om hun kind alle ervaringen te besparen die belastend zijn voor zijn verdere leven

Antagonistische fase (Moeder en kind als tegenstanders)

Wanneer de moederschoot samen gaat trekken (contracties) betekent dat het geboorteproces is begonnen. Het wereldje van het ongeboren kind raakt hierdoor ernstig verstoord. Naarmate de contracties steeds regelmatiger terugkeren en heftiger worden komt het kind terecht in een voor hem levensgevaarlijke crisissituatie. Het beleeft diverse onvoorspelbare en onbehagelijke lichamelijke en geestelijk gevoelens.Het ongeboren kind wordt door de contracties van de moederschoot in het nauw gedreven. Aangezien de uitgang van de moederschoot nog op slot zit, is er ook nog geen weg naar buiten. Hierdoor ontstaat een biologisch conflict tussen moeder en kind Moeder en kind zijn daardoor voor het eerst elkaars tegenstander (antagonist) geworden, waaruit veel pijn kan voortvloeien.

Complicaties in fase 2

De duur van deze fase kan per bevalling aanzienlijk verschillen, dit geldt ook voor de bevalling in zijn totaliteit. Wellicht kan deze fase extra onaangenaam zijn, vanwege een zeer langdurige, pathologische bevalling bijvoorbeeld als er sprake is van een te smal bekken, onvoldoende contracties, een abnormaal groot kind, een verkeerde ligging van het kind of andere complicaties. Deze fase kan echter ook extra moeilijk zijn voor moeder en kind, wanneer de moeder angstig is. Dit komt veel voor bij moeders die van hun eerste kind in verwachting zijn. Maar het kan ook zijn dat de moeder uiterst negatieve of tegenstrijdige gevoelens heeft ten aanzien van het ongeboren kind of de bevalling. Dit soort gevoelens kunnen van invloed zijn op de wisselwerking tussen de contracties en de ontsluiting van de baarmoederhals. Het kan dan bijzonder lang duren voor dat er een algehele ontsluiting plaatsvindt. Dit kan ontzettend onaangenaam en pijnlijk zijn voor moeder en kind

Voorzorg bij fase 2

Probeer iedere vorm van spanning te vermijden. Pas alles toe en doe er alles aan wat kan helpen de ontspanning van moeder en kind te bevorderen. Dit laat tevens de ontsluiting van de baarmoederhals soepel verlopen. Zorg voor sfeer en intimiteit, zacht licht en zachte muziek. Neem een gemakkelijke houding aan, of neem een warm bad .Laat je begeleiden door iemand die vertrouwd is en die dicht bij je staat. Dit in het bijzonder voor diegene voor wie dit allemaal nieuw is, die haar eerste kindje krijgt..Probeer een sfeer van veiligheid en vertrouwen te scheppen waarin zoveel mogelijk angst wordt vermeden.. Zodat de a.s moeder onbezorgd en zonder angst het voor haar uiterst belangrijke en totaal nieuwe lichamelijke en gevoelsmatige proces kan doormaken. Ervaring met Rebirthingtherapies mits dit voor de zwangerschap plaatsvindt vermindert de angst die verbonden is aan haar eigen geboorte en geeft vertrouwen in haar lichaam en de mogelijkheid om haar adem dusdanig te gebruiken om pijn te kunnen accepteren.

Synenergetische fase (De samenwerking tussen moeder en kind)

In deze fase gaan de contracties onverminderd voort en gaat de moederschoot langzaam open. Nu komt er gaandeweg een proces opgang waarbij het kind door een stuwende kracht in het geboortekanaal wordt gedreven Gedurende deze tocht door het geboortekanaal vindt er ook nog een inwendige schroefdraai plaats. Voor het kind is dit een zware strijd om in leven te blijven, dwars tegen die stuwende kracht en een verstikkingsangst in. Maar omdat de moederschoot nu open is ontstaat de mogelijkheid dat er aan deze ondragelijke toestaand een einde komt. Er komt bevrijding in het zicht. Des te meer ook omdat de inspanningen en het belang van moeder en kind dezelfde kant uitwijzen. Daarom doen ze samen hun uiterste best om aan deze lijdensweg een einde te maken. Maar uiteindelijk komt er ruimte voor het kind en bevrijding na de gevangenschap van de vorige fase

Complicaties in fase 3

Er kunnen zich allerlei problemen voordoen in deze fase door bijvoorbeeld zuurstofgebrek. In geval van druk op de navelstreng, stuitligging, een droge-of- langdurige geboorte kan dat vergaande gevolgen hebben voor iemands latere leven. Verstoring van de 3e fase kan fysiek een aantal kwalen teweeg brengen zoals: ademhalingsproblemen, migraine, depressie, claustrophobie, asthma. Kenmerkend voor het psychisch niveau is dat men moeite heeft om dingen af te maken door een dwangmatig gevoel van onzekerheid, falen, aarzelen en 'het niet meer weten'.Het kan ook tot uiting komen in een situatie van bijvoorbeeld heel erg je best doen om uit een probleem of een conflict te komen en plotseling overweldigd worden door het gevoel alles te verliezen, als een nederlaag van je ego. Als tijdens deze moeilijke doorgangsfase de strijd te snel wordt opgegeven kun je in je latere leven blijven dromen over mooie vergezichten, maar steeds weer vluchten uit de realiteit van het dagelijkse leven.

Voorzorg fase 3

Zorg er voor dat de moeder actief en zelfstandig aan het geboorteproces kan meedoen. Probeer in een klimaat van een goede verstandhouding haar een goede lichamelijke positie te laten kiezen, vertrouwen te geven, haar aan te moedigen en zich emotioneel te uiten. Beperk alle medische interventies tot een strikt minimum, zoals pijnstillers, verdovingsmiddelen, verlostang, vacuumpomp, keizersnede, enzovoort. Vermijd schelle verlichting en alle emotionele-en-ademhalings stress voor het kind. Raak het kind met tederheid aan, absoluut niet bij de voeten vastpakken.Laat het zoveel mogelijk contact maken met het gezicht van de moeder. Knip de navelstreng niet eerder door voordat deze is uitgeklopt en de ademhaling opgang is gekomen . Het zou mooi zijn als de vroedvrouw of gynacoloog ook het geboortetrauma verwerkt zouden hebben.. Dit om met meer betrokkenheid en meer empathie voor moeder en kind aanwezig te kunnen zijn. Dit geldt eveneens voor de vader, vaak kan hij dit niet aan. Omdat hij niet voldoende voorbereid is op de grote emotionele lading van de situatie.

De scheiding fase 4 ( De eenheid met de moeder wordt verbroken)

Het hectische deel van het geboorteproces is achter de rug. Het kind is geland op de wereld Na het hoogtepunt van spanning en strijd volgt er een plotselinge opluchting en ontspanning.. Naargelang het geboorteproces ontspannen en op een normale manier is verlopen, kan het kind tot rust komen.. Door voor de eerste keer zijn longen te gebruiken gaan de luchtwegen helemaal open. Er ontstaat ruimte om diep in te ademen. De navelstreng wordt doorgeknipt De lichamelijke scheiding tussen moeder en kind is een feit. Hoewel het kind nog langere tijd de psychologische moederschoot nodig zal hebben begint het zijn eigen bestaan als een fysiologisch onafhankelijk wezen. Het kan voor het eerst zelf ademhalen, de periode waarin het te weinig zuurstof kreeg is voorbij. Nadat het kind enigzins van de schrik bekomen is en fysiek ook weer een beetje in balans komt, kan het zich steeds meer ontspannen, waardoor het weer die geborgenheid van de moederschoot kan voelen.

Complicaties in fase 4

Ondanks de nieuwe situatie stukken beter is dan in de voorafgaande fasen is het een en ander sterk afhankelijk van wat er verder met het kind gebeurt. Als de navelstreng wordt doorgeknipt voordat deze is uitgeklopt, of wordt het onmiddellijk aan fel licht blootgesteld, dan kan dit door het kind als traumatisch worden ervaren. Ook als er een te weinig warm voedend contact is tussen moeder en kind, of als het meteen in de conveuse wordt gelegd. Het wordt dan onmogelijk om de trauma's die het kind in de vorige fasen heeft opgelopen te helen. In plaats daarvan worden ze eerder verder ingeprint in de psyche. Sommige trauma's woorden weer toegankelijk, versterkt een voortgezet door latere schokkende ervaringen die veel lijken op de vroegere gebeurtenissen.Herinneringen aan deze fase kunnen zich later manifesteren in een toevallige ontsnapping aan een levensgevaarlijke situatie, het overleven van een ernstig ongeluk of een zware operatie. De sfeer die hiermee gepaard gaat is er een van redding, bevrijding, liefde, reiniging en loutering. Het kan ook een gevoel geven alsof er een loodzware schuld, agressie en angst van je is afgevallen.

Voorzorg bij fase 4

Help het natuurlijke relationele vermogen een handje door een band op te bouwen tussen moeder en kind. Dit door middel van huid op huid contact, strelingen, zacht woorden of een warme blik. Geeft het kind verder een warm bad en cranio-sacraal behandelingen om het te laten ontspannen. Besteed aandacht aan emotionele reacties bij de ouders en neem ruim de tijd voor de borstvoeding.Wees aandachtig voor een relationele leegte en een emotionele desorientatie bij het kind zoals langdurig huilen, het weigeren van voedsel of bij gezondheidsproblemenen en probeer het zo snel mogelijk te helpen.Vermijd een te lange afwezigheid van de moeder zeker bij te vroeg geborenen. Laat de moeder zelf voor het kind zorgen en het ritme van de borstvoeding bepalen. Troost het kind, praat met hem, herken zijn emoties zoals bijvoorbeeld bij een tijdelijke scheiding van moeder en kind of wanneer het kind stress heeft vanwege een andere oorzaak

Geboortepatronen

De gegevens van dit overzicht zijn ontleend en bewerkt vanuit het boek Birth & Relationships van Sondra Ray & Bob Mandel, waarin zij allerlei geboortepatronen vanuit hun praktijk als Ademwerker hebben onderzocht. U moet zich echter realiseren dat niet alleen de geboorte bepalend is voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid, maar ook de eerste levensjaren daarna. Ondanks het risico een algemene conclusie te trekken, kunnen veel mensen wanneer ze het verloop van hun geboorte kennen duidelijk bepaalde geboortepatronen herkennen.

De 'normale' geboorte

Wanneer je aan je moeder vraagt hoe jouw geboorte was, krijg je bijna altijd te horen dat het normaal was. Maar vaak waren er wel degelijk complicaties, veel moeders noemen een geboorte 'normaal' om daarmee hun schuldgevoelens verborgen te houden. Maar soms kunnen ze zich ook niets meer herinneren omdat ze letterlijk en figuurlijk verdoofd waren. Vaststaat dat velen zogenaamde normale geboorten meestal complexer zijn dan we denken. De impact van een zogenaamde 'normale' geboorte zal uiteindelijk afhangen van wat je normaal noemt. Als jij verdoving normaal vindt, dan zullen nicotine, alcohol, drugs en andere verslavende middelen voor jou normaal zijn. Wanneer je geboorte werkelijk vlot en gemakkelijk was, dan zal je opgroeien als iemand die vlot en gemakkelijk door het leven gaat. Je voelt je nog altijd dicht bij je moeder, maar ook bij andere mensen. Je voelt je over het algemeen geliefd en gewenst, maar je bent er niet afhankelijk van. Want je kunt het ook goed met jezelf vinden, voor jezelf zorgen, zodat je minder problemen en strijd kent in relaties.Aan de andere kant kan het ook zijn dat je het gevoel hebt dat je 'een van de 'velen' bent, en dat je liever niet boven het gemiddelde uit wil komen. Dat je bang bent om 'anders' te zijn, om op te vallen, zodat je je lekker voelt bij de algemene trend.

Niet gepland, niet gewild kind

In dit geval bestaat de mogelijkheid dat je de neiging hebt om vaak 'brokken' te maken als je een 'ongelukje' was. Niet gemakkelijk plannen kunt maken als je niet gepland was. Vaak problemen hebt met belastingen, relaties, etc. Moeite hebt met allerlei voorgeschreven wetten en regeltjes. Vaak stiekem doet, als je een onwettig kind was. Er nooit er op ingaat als iemand contact met jou wil. Jezelf overbodig probeert te maken zodat je niet afgekeurd kan worden. Je gewoonlijk onbewust af laat wijzen in relaties.

Verkeerde sexe

Als je niet tot de sexe behoort die jouw ouders wilden, dan kan het zijn dat je problemen hebt met je man/vrouw zijn, je hebt moeite om echt voor je man/vrouw te gaan staan. Je vaak niet geaccepteerd voelt. Je niet voldaan voelt over het leven. Je niet op je gemak voelt in relaties. Niet weet wat je kunt verwachten en wat er van je verwacht wordt in een relatie. Je over het algemeen niet thuis voelt op deze wereld. Vaak rivaliteit, haat en boosheid voelt in relaties. Je pubertijd vaak een moeilijke periode was. Als je alleen bent, je soms gelukkiger voelt dan in gezelschap. Bang bent om teleurgesteld te worden.

Een tegengehouden geboorte

Je voelt je niet veilig in je lichaam. Soms heb je de gedachte: 'om te voorkomen dat anderen mij tegenhouden, moet ik nu weggaan'. Vaak heb je het gevoel dat je partner je 'tegenhoud' in een relatie. Je voelt jezelf dikwijls hulpeloos. Je hebt vaak de drang om je tegen alles en nog wat te verzetten, maar je kunt het niet. Je stelt dingen net zolang uit totdat ze je gaan beperken of dat het onaangenaam voor je wordt. Soms heb je het gevoel dat je niet kunt krijgen wat je wilt op het moment dat je het wilt.

Poging tot abortus

Soms heb je angst voor het leven. Vaak komen er gedachten op, wat de zin is van het leven. Je voelt jezelf niet geliefd of gewenst in relaties. Vaak heb je het idee dat mensen je iets aan willen doen. Je vertrouwt meestal niemand. Je hebt soms het gevoel: 'ik zou hier niet moeten zijn'. Vaak heb je het gevoel dat het leven lijden is en pijn doet.

Te vroeg geboren/conveuse

Je voelt je vaak 'onder de maat ' en onbelangrijk. Je hebt perioden dat je extreem kwetsbaar bent. Je voelt altijd een grote afstand tussen jou en de ander. Je voelt je als een indringer, 'als een dief in de nacht'. Je bent bang voor liefdevolle aanrakingen en strelingen. Je verwacht meer warmte van materiele dingen dan van mensen. Je hebt angst om negatief beoordeeld of veroordeeld te worden. Je kunt je erg onvolwassen voelen in relaties Je voelt je vaak alleen en afgescheiden van de ander.

Een langdurige geboorte

Was jouw geboorte van langen duur dan kun je je over het algemeen als volgt voelen. Je hebt overal meer tijd voor nodig, je bent een laatbloeier. Je ervaart het leven als een strijd. Je laat iedereen op je wachten. Je bent vaak sloom en gefrusteerd. Je kunt mensen gemakkelijk beledigen, kwetsen en afwijzen. Men kan niet altijd op je rekenen, je bent niet betrouwbaar. Je spant je niet graag in, je bent lui van aard. Je reageert traag op situaties.

Keizersnede

Je hebt moeite om dingen af te maken. Je hebt de pest aan mensen die je manipuleren. Je hebt een groot verlangen naar aanraking en intimiteit. Men verwijt je vaak vaag en onduidelijk te zijn. Je hebt de neiging te denken dat je het altijd verkeerd doet. Je gedraagt je vaak als een keizer, alles moet bij je gebracht worden. Je vindt het moeilijk om beslissingen te nemen. Je raakt snel verward en chaotisch. Je hebt vaak het gevoel dat je het zelf niet kunt, de keizer laat alles doen. Je hebt de gewoonte vriendschappen en relaties vroegtijdig af te breken. Je kunt mensen voortdurend in de rede vallen en ze niet uit laten praten.

Stuitligging

Een geboorte vanuit een stuitligging is een bevalling waarbij het hoofd niet als eerste geboren wordt. Dit soort bevalling is meestal moeilijk en pijnlijk voor de moeder. Een vrouw is nu eenmaal niet gebouwd op zo'n bevalling . Haar lichaam is geschapen voor een bevalling waarbij het hoofd het eerste komt. Ben je vanuit een stuitligging geboren dan ben je vaak bang om anderen pijn te doen. Je vindt het moeilijk om relaties te beeindigen. 'Nee' zeggen tegen iemand is een onmogelijke opgave.

Dwarsligging

Dit betekent dat het kind niet in de riching van het geboortekanaal ligt. Gewoonlijk vraagt dit een keizersnede. Maar soms zal de dokter proberen het kind manueel van buitenaf te keren. Dit is echter uitermate pijnlijk voor moeder en kind en vaak niet succesvol. Belangrijk is natuurlijk de vraag waarom je dwars ging liggen. Misschien was je niet van plan naar buiten te komen of was je 'de richting kwijt'? Je houdt er niet van gecontroleerd of gemanipuleerd te worden. Je trekt vaak verkeerde relaties aan. Het is moeilijk voor je om stil te zitten of te liggen. Je kiest vaak de ' verkeerde richting ' in je leven of carriere. Je hebt vaak onverklaarbare lichamelijke pijntjes. Je doorkruist vaak de plannen van anderen door dwars te gaan liggen.

Verdoving bij de geboorte

Je hebt vaak een mistige kijk op het leven. Nicotine, caffeine, alcohol of drugs spelen een grote rol in je leven. Je verliest snel je concentratie en enthousiasme, je 'zakt' vaak weg. Je hebt het idee eerst 'high' te moeten worden om spontaan te kunnen zijn. Je verliest jezelf vaak in fantasieen en dagdromen. Een relatie is voor jou een vorm van 'stoned' zijn. Je moet vaak geeuwen. Je hebt moeite om met beide benen op de grond te blijven. Je vindt het moeilijk om je op een ding tegelijk te richten. Dingen overkomen je in relaties zonder dat je weet waarom. Je hebt last van hoogtevrees of valangst. Een relatie aangaan betekent het einde van je levendigheid.

Kunstmatig opgewekte geboorte

Je ervaart een relatie vaak als een gevangenis. Mensen moeten je eerst 'achter je broek zitten' voordat je actie komt. Je hebt een hekel om naar bed te gaan. Je hebt het idee dat anderen je leven bepalen. Je versiert zelf nooit iemand, maar je laat je versieren. Zo gauw je een relatie begint word je apatisch. Je hebt vaak het gevoel dat je partner het voor jou moet doen. Je denkt al heel gauw in een relatie dat je niet krijgt wat je hebben wil. Je hebt moeite om op gang te komen. Over het algemeen kun je niet met tijd omgaan. Je voelt je vaak hulpeloos, wachtend op iemand die je komt redden.

Een droge geboorte

Een droge geboorte betekent dat het vruchtvlies, dat vruchtwater bevat , breekt. Het vruchtwater loopt dan weg voor de geboorte plaatsvindt. Het kan dan het geboortekanaal niet meer voldoende smeren zodat het kind er gemakkelijk door kan komen. Ondanks het overgebleven smeermiddel verloopt de gang door het geboortekanaal dan niet gladjes. De geboorte wordt meer een strijd omdat er niet voldoende smering van vruchtwater is. Als je met een droge geboorte ter wereld gekomen bent betekent dat over het algemeen, dat je hele leven in het teken staat van overleven. Dat je relaties vaak een grote worsteling zijn. Dat je het gevoel hebt dat je je door het leven heen moet slaan. Dat je denkt dat onaangename situaties alleen jou overkomen. Dat je het idee hebt dat jouw problemen moeizaam zijn op te lossen.

Geboren worden met de verlostang

Je schept zelf moeilijk situaties en je verwacht dat anderen je daar weer uit halen. Je bent vaak bang voor aanraking. Je vindt jezelf niet goed genoeg, niets waard of dat er iets verkeerd aan je is. Er is een splitsing tussen hoofd en hart, je kunt moeilijk bij je gevoel komen. Je bent bang dat je het niet alleen kunt. Wat je ook doet, het is nooit genoeg. Je bent bang voor ongenoegens en pijn. Je hebt het idee dat plezier altijd tot pijn leidt. Je voelt je happy als je alles onder controle hebt. Je haat diegene die jou probeert te controleren of te manipuleren. Je denkt dat je overal alleen voor staat. Je hebt het gevoel dat je nooit je eigen dingen kan doen in relaties.

Geboren worden met de vacuumpomp

Van de circa 200.000 baby's die jaarlijks in Nederland geboren worden, komt circa de helft in een ziekenhuis ter wereld. Ruim 3% wordt met de tang gehaald, 12% via een keizersnede en bijna 15% maakt kennis met de vacuumpomp. Deze vacuumpomp lijkt voorlopig de vriendelijkste oplossing voor moeder en kind. Het principe is simpel: zet een halve bol op de schedel van het kind en creeer daaronder een onderdruk. Dan ontstaat een baringsgezwel van het kind in de cup en vervolgens kan de baby uit het geboortekanaal worden getrokken. Dat gebeurt meestal met een stalen ketting waaraan halverwege een handvat is bevestigd. De gynaecoloog zet zich schrap, wacht op een volgende wee en trekt. De trekkracht is instelbaar, zodat de cup losschiet als de arts teveel kracht zet. Voor het beklemde kind is de ingreep niet plezierig. Het levert een flink gezwel op, en soms een bloeding onder de huid. 'Het lijkt erger dan het is', zegt dr. Bleker van AMC in Amsterdam, dat trekt altijd na een paar dagen weer vanzelf weg. Vooral als de cup van het babyhoofdje losschiet, stelt dr.Bleker, willen 'leken omstanders' wel eens heftig protesteren. Hoe dan ook de pomp is een enorme verbetering, vandaar dat de vacuumpomp steeds meer terrein wint op de klassieke verlostang
(commentaar overbodig)

Geboren worden met de navelstreng om de hals

Je kunt in het algemeen goed omgaan met crisis-situaties. Elke vorm van omstrengeling kan paniek zaaien. Je hebt vaak het gevoel dat je gewurgd wordt in relaties. Je voelt je vaak afgesneden van je emoties. Je bent overgevoelig voor verstikking gevoelens. Je hebt de neiging om levensgevaarlijke situaties te scheppen. Zodra je gelukkig bent, krijg je het gevoel dat het verkeerd zal aflopen.

Tweelingen

De eerstgeborene is vaak de leider. De laatstgeborene is vaak de volgeling. Je denkt altijd de 'tweede viool' te moeten spelen in relaties. Je verwacht dat je partner jouw levensweg uitstippelt. Je vindt het onnatuurlijk om eerst aan jezelf te denken. Met sex wil je er zeker van zijn dat je partner eerst klaarkomt. Je voelt je vaak extreem afhankelijk. Je bent vaak heel intuitief. Je wilt graag je eigen ruimte hebben en behouden. Je voelt vaak een extreme drang tot competitie en rivaliteit. Je bent bang om dicht bij iemand te zijn maar tegelijkertijd verlang je er ook naar. Je hebt moeite om je eigen identiteit te vinden en te behouden. De eerstgeborene voelt zich vaak schuldig tegenover de laatstgeborene. De laatstgeborene voelt zich vaak verraden, boos en in de steek gelaten

Bevalling & Rebirthing

Een bevalling verloopt over het algemeen beter wanneer de vrouw in staat is de controle over haar adem los te laten. Belangrijk is ook dat ze haar eigen geboortetrauma verwerkt heeft. Van sommige vrouwen is bekend dat ze min of meer bewust hun eigen geboorte meemaakten tijdens de bevalling van hun eerste kind. Sommige vrouwen die bij mij rebirthing-sessies hebben gedaan voor hun zwangerschap, vertelden mij dat ze heel veel voordeel hebben gehad aan de sessies tijdens de bevalling. Ze hebben zich vol vertrouwen aan het geboorte-proces kunnen overgeven en vonden het een prachtige ervaring. Ook hun kinderen hebben geprofiteerd van de rebirthingervaringen van de moeders . Want een gemakkelijke, spontane bevalling werkt evenzeer door bij het kind als een gecompliceerde moeilijke bevalling. Ervaringen van een liefdevol welkom en er mogen zijn komen net zo indringend binnen als ervaringen van afwijzing en afkeuring. Tenslotte kunnen ook de vaders profijt hebben van Rebirthing-Ademwerk. Niet alleen door hun geboortetrauma te verwerken maar ook door het vrouwelijke in zichzelf te ontdekken. Hierdoor kunnen ze zich meer inleven tijdens het geboorteproces van moeder en kind. Rebirthing Ademwerk kan een buitengewone rol spelen in het onderzoek naar een beter evenwicht tussen vrouwelijke en mannelijke energieen die per slot van rekening een kind verwekken en op de wereld zetten.

Nawoord

Voor ieder mens is de geboorte een zeer ingrijpende psychische en lichamelijke schok, die we onbewust nooit zullen vergeten. Toch denken nog veel mensen dat ze een figurant waren in de film van hun geboorte .Maar helaas, onze geboorte was een ervaring die een onuitwisbaar stempel op onze persoonlijkheid heeft gedrukt. Van het verloop van de zwangerschap en de manier van geboren worden hangt in grote mate af wat voor mens wij zullen worden en hoe we tegen onze omgeving zullen aankijken. Hoe oud we ook worden, een deel van ons eigen ik zal de wereld altijd blijven zien door de ogen van een pasgeboren kind . Het bepaald in grote mate hoe we in de wereld staan. Dit is echter gebaseerd op de overlevingsstrategie van een pasgeboren kind. Vanuit die strategie konden we tijdens onze geboorte overleven. Maar als volwassene kan het ons behoorlijk beperken. Met rebirthingtherapie kunnen we psychosomatische spanningen die ontstaan zijn tijdens onze geboorte verwerken en loslaten. Hierna kunnen we onze kijk op de wereld herinterpreteren. Zodat we de wijze waarop we bepaalde zaken beoordelen kunnen herzien.